Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1991 Utkom från trycket den 30 december 2010Förordning om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk;utfärdad den 16 december 2010.Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2010:196. Anmälningar enligt 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk prövas av regeringen årligen. En sådan anmälan ska ha kommit in till Regeringskansliet senast den 1 april.Vid prövningen av om en kommun efter anmälan ska få ingå i ett förvaltningsområde, ska hänsyn tas till om det finns ett uttalat intresse från berörda minoriteter för att kommunen ska ingå i förvaltningsområdet. Det är kommunen som ska visa att ett sådant intresse finns hos den berörda minoriteten i kommunen.6 §6 § Senaste lydelse 2010:196. Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till landstingen i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län, Västmanlands län och Västra Götalands län.BilagaSenaste lydelse 2010:196. Förteckning över kommuner som med stöd av 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ingår i ett förvaltningsområde
Kommun
Förvaltningsområde
Borås kommun 
Finska 
Göteborgs kommun 
Finska 
Hofors kommun 
Finska 
Kalix kommun 
Finska och meänkieli 
Krokoms kommun 
Samiska 
Skinnskattebergs kommun 
Finska 
Sundbybergs kommun 
Finska 
Surahammars kommun 
Finska 
Umeå kommun 
Finska 
Västerås kommun 
Finska 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.2. Statsbidrag till följd av denna förordning för bidragsåret 2011 till landstinget i Gävleborgs län, Göteborgs kommun, Hofors kommun, Kalix kommun, Skinnskattebergs kommun, Sundbybergs kommun och Umeå kommun, ska betalas ut senast den 1 april 2011.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGCecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)