Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:1086 Utkom från trycket den 20 december 2013Förordning om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk;utfärdad den 12 december 2013.Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska ha följande lydelse.BilagaSenaste lydelse 2012:997. Förteckning över kommuner som med stöd av 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ingår i ett förvaltningsområde
Kommun
Förvaltningsområde
Borlänge kommun 
Finska 
Borås kommun 
Finska 
Degerfors kommun 
Finska 
Dorotea kommun 
Samiska 
Enköpings kommun 
Finska 
Fagersta kommun 
Finska 
Finspångs kommun 
Finska 
Gävle kommun 
Finska 
Göteborgs kommun 
Finska 
Hofors kommun 
Finska 
Hällefors kommun 
Finska 
Kalix kommun 
Finska och meänkieli 
Karlskoga kommun 
Finska 
Krokoms kommun 
Samiska 
Lindesbergs kommun 
Finska 
Luleå kommun 
Finska 
Motala kommun 
Finska 
Norrköpings kommun 
Finska 
Norrtälje kommun 
Finska 
Sandvikens kommun 
Finska 
Skinnskattebergs kommun 
Finska 
Skövde kommun 
Finska 
Sundbybergs kommun 
Finska 
Sundsvalls kommun 
Finska 
Surahammars kommun 
Finska 
Trollhättans kommun 
Finska 
Trosa kommun 
Finska 
Uddevalla kommun 
Finska 
Umeå kommun 
Finska 
Västerås kommun 
Finska 
Örebro kommun 
Finska 
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)