Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2014:528) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien

Utkom från trycket den 23 juni 2014
utfärdad den 12 juni 2014.

Den administrativa överenskommelsen om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien som undertecknades i New Delhi den 26 november 2012 ska gälla som förordning här i landet. Tillämpningsöverenskommelsens innehåll framgår av en bilaga till denna förordning.

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om den procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till enligt 2 § lagen (2013:524) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien.

Försäkringskassan ska fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt artikel 1 i konventionen av den 26 november 2012 om social trygghet mellan Sverige och Indien vid tillämpning av artikel 20.1 (tvistlösning) när det gäller tillämpning av bestämmelserna i avdelning II i konventionen eller frågor om sjukersättning och aktivitetsersättning.

Pensionsmyndigheten ska fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt artikel 1 i konventionen av den 26 november 2012 om social trygghet mellan Sverige och Indien vid tillämpning av artikel 20.1 (tvistlösning) när frågan gäller ålderspensioner eller efterlevandepensioner.

Bilaga

 SFS2014-0528_SFS2014528BIL_1_gif

 SFS2014-0528_SFS2014528BIL_2_gif

 SFS2014-0528_SFS2014528BIL_3_gif

 SFS2014-0528_SFS2014528BIL_4_gif

 SFS2014-0528_SFS2014528BIL_5_gif

 SFS2014-0528_SFS2014528BIL_6_gif

 SFS2014-0528_SFS2014528BIL_7_gif

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:528

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2014.