Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2014:1031) om vissa mynts upphörande som lagliga betalningsmedel

Utkom från trycket den 22 juli 2014
utfärdad den 10 juli 2014.

Av Sveriges riksbank utgivna mynt enligt nedan angivna författningar ska upphöra att vara lagliga betalningsmedel vid utgången av juni 2017.

Mynt på 1-krona som präglats med stöd av lagen (1873:31) om rikets mynt och lagen (1970:1028) om rikets mynt samt Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets mynt, Riksbankens föreskrifter (1999:798) om mynt på en krona med anledning av millenniumskiftet, Riksbankens föreskrifter (2008:860) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av 200- årsminnet av freden 1809 då Finland skiljdes från Sverige och Riksbankens föreskrifter (2013:160) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av Hans Majestät Konungens 40-årsjubileum som statschef.

Mynt på 2-kronor som präglats med stöd av lagen (1873:31) om rikets mynt.

Mynt på 5-kronor som präglats med stöd av lagen (1873:31) om rikets mynt och lagen (1970:1028) om rikets mynt samt Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets mynt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1031

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.