Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1543 Utkom från trycket den 30 december 2014Förordning om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk;utfärdad den 18 december 2014.Regeringen föreskriver att 6 och 10 a §§ och bilagan till förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska ha följande lydelse.6 §6 § Senaste lydelse 2011:1530. Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till landstingen i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län.10 a §10 a § Senaste lydelse 2011:1530. Statsbidraget enligt 9 eller 10 § får sättas ned om kommunen eller landstinget inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående bidragsår.Nedsättning enligt första stycket ska göras med ett belopp som motsvarar högst det belopp som inte har förbrukats. Bidraget får dock inte sättas ned om kommunen eller landstinget visar att medlen, helt eller delvis, ska användas för sådana särskilda merkostnader eller åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska som inte kommer att täckas av närmast följande års statsbidrag.BilagaSenaste lydelse 2013:1086. Förteckning över kommuner som med stöd av 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ingår i ett förvaltningsområde
Kommun
Förvaltningsområde
Borlänge kommun 
Finska 
Borås kommun 
Finska 
Degerfors kommun 
Finska 
Dorotea kommun 
Samiska 
Enköpings kommun 
Finska 
Fagersta kommun 
Finska 
Finspångs kommun 
Finska 
Gävle kommun 
Finska 
Göteborgs kommun 
Finska 
Hofors kommun 
Finska 
Hällefors kommun 
Finska 
Kalix kommun 
Finska och meänkieli 
Karlskoga kommun 
Finska 
Krokoms kommun 
Samiska 
Lindesbergs kommun 
Finska 
Ludvika kommun 
Finska 
Luleå kommun 
Finska 
Malmö kommun 
Finska 
Mariestads kommun 
Finska 
Motala kommun 
Finska 
Norrköpings kommun 
Finska 
Norrtälje kommun 
Finska 
Nykvarns kommun 
Finska 
Oxelösunds kommun 
Finska 
Sandvikens kommun 
Finska 
Skinnskattebergs kommun 
Finska 
Skövde kommun 
Finska 
Smedjebackens kommun 
Finska 
Sundbybergs kommun 
Finska 
Sundsvalls kommun 
Finska 
Surahammars kommun 
Finska 
Trelleborgs kommun 
Finska 
Trollhättans kommun 
Finska 
Trosa kommun 
Finska 
Uddevalla kommun 
Finska 
Umeå kommun 
Finska 
Västerås kommun 
Finska 
Örebro kommun 
Finska 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.2. Bestämmelsen i 10 a § tillämpas för landsting första gången i fråga om statsbidrag som betalas ut för bidragsåret 2016.På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)