Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1543

Utkom från trycket den 30 december 2014
Förordning om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk;
utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver att 6 och 10 a §§ och bilagan till förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska ha följande lydelse.

6 §

1) Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till landstingen i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län.

1)

Senaste lydelse 2011:1530.

10 a §

2) Statsbidraget enligt 9 eller 10 § får sättas ned om kommunen eller landstinget inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående bidragsår.

2)

Senaste lydelse 2011:1530.

Nedsättning enligt första stycket ska göras med ett belopp som motsvarar högst det belopp som inte har förbrukats. Bidraget får dock inte sättas ned om kommunen eller landstinget visar att medlen, helt eller delvis, ska användas för sådana särskilda merkostnader eller åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska som inte kommer att täckas av närmast följande års statsbidrag.

Bilaga3)

Förteckning över kommuner som med stöd av 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ingår i ett förvaltningsområde

Kommun

Förvaltningsområde

Borlänge kommun

 

Finska

 

Borås kommun

 

Finska

 

Degerfors kommun

 

Finska

 

Dorotea kommun

 

Samiska

 

Enköpings kommun

 

Finska

 

Fagersta kommun

 

Finska

 

Finspångs kommun

 

Finska

 

Gävle kommun

 

Finska

 

Göteborgs kommun

 

Finska

 

Hofors kommun

 

Finska

 

Hällefors kommun

 

Finska

 

Kalix kommun

 

Finska och meänkieli

 

Karlskoga kommun

 

Finska

 

Krokoms kommun

 

Samiska

 

Lindesbergs kommun

 

Finska

 

Ludvika kommun

 

Finska

 

Luleå kommun

 

Finska

 

Malmö kommun

 

Finska

 

Mariestads kommun

 

Finska

 

Motala kommun

 

Finska

 

Norrköpings kommun

 

Finska

 

Norrtälje kommun

 

Finska

 

Nykvarns kommun

 

Finska

 

Oxelösunds kommun

 

Finska

 

Sandvikens kommun

 

Finska

 

Skinnskattebergs kommun

 

Finska

 

Skövde kommun

 

Finska

 

Smedjebackens kommun

 

Finska

 

Sundbybergs kommun

 

Finska

 

Sundsvalls kommun

 

Finska

 

Surahammars kommun

 

Finska

 

Trelleborgs kommun

 

Finska

 

Trollhättans kommun

 

Finska

 

Trosa kommun

 

Finska

 

Uddevalla kommun

 

Finska

 

Umeå kommun

 

Finska

 

Västerås kommun

 

Finska

 

Örebro kommun

 

Finska

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1543

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

2. Bestämmelsen i 10 a § tillämpas för landsting första gången i fråga om statsbidrag som betalas ut för bidragsåret 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE
Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)