Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:699

Publicerad den 20 november 2019
Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Utfärdad den 14 november 2019

Regeringen föreskriver att 10 och 20 §§ avgiftsförordningen (1992:191) ska ha följande lydelse.

10 §

1) Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp:

1)

Senaste lydelse 2014:1432.

Avgiftsklass

Avgift kronor

1

 

320

 

2

 

870

 

3

 

1 660

 

4

 

2 900

 

5

 

4 600

 

6

 

7 100

 

7

 

10 700

 

8

 

15 900

 

9

 

23 800

 

10

 

47 500

 

Myndigheten ska regelbundet se över att rätt avgiftsklass tillämpas för myndighetens ansökningsavgifter och meddela regeringen när det finns behov av att byta avgiftsklass.

20 §

2) När det är särskilt föreskrivet att avgift för bevis eller registerutdrag ska tas ut efter viss avgiftsklass i denna förordning gäller följande belopp:

2)

Senaste lydelse 2011:216.

Avgiftsklass

Avgift kronor

A

 

225

 

B

 

450

 

C

 

1 000

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:699

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)