Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:699 Publicerad den 20 november 2019Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)Utfärdad den 14 november 2019Regeringen föreskriver att 10 och 20 §§ avgiftsförordningen (1992:191) ska ha följande lydelse.10 §10 § Senaste lydelse 2014:1432. Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp:
Avgiftsklass
Avgift kronor
320 
870 
3  
1 660 
2 900 
4 600 
7 100 
10 700 
15 900 
23 800 
10 
47 500 
Myndigheten ska regelbundet se över att rätt avgiftsklass tillämpas för myndighetens ansökningsavgifter och meddela regeringen när det finns behov av att byta avgiftsklass.20 §20 § Senaste lydelse 2011:216. När det är särskilt föreskrivet att avgift för bevis eller registerutdrag ska tas ut efter viss avgiftsklass i denna förordning gäller följande belopp:
Avgiftsklass
Avgift kronor
225 
450 
1 000 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMagnus Bengtson(Finansdepartementet)