Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1972:477) om tillämpning av 3 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Utfärdad: 1972-09-08

Kungl. Maj:t har, med stöd av 4 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands, funnit gott förordna som följer.

Bestämmelserna i 3 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands skall äga tillämpning även i fråga om gärning som begås i annan stat än som anges i nämnda paragraf, om staten har tillträtt den europeiska konventionen den 30 november 1964 om straff för vägtrafikbrott.

Konventionen har intill den 8 september 1972 tillträtts av Cypern, Danmark, Frankrike och Sverige.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1972:477

(Utkom d. 19 sept. 1972.)

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.