Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster

Denna lag har enligt Lag (2005:90) om ändring i brottsbalken upphört att gälla den 1 april 2005.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (1962:700).

Utfärdad den 4 juni 1998.
Utkom från trycket den 16 juni 1998

Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse, döms – om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken – för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader.

För försök döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

<kgp:refblock><kgp:law-ref>

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

</kgp:law-ref>

Straffmätningsfråga H 2001:527.

</kgp:refblock>

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:408

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.