Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Tillkännagivande (2001:718) av överenskommelser som avses i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott

Detta tillkännagivande har utgått enligt tillkännagivande (2020:391) den 30 maj 2020.

Utkom från trycket den 25 september 2001

Vid tillämpningen av följande bestämmelse i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott avses de överenskommelser som anges nedan.

5 b § första stycket

I följande överenskommelser finns bestämmelser om att den som har utlämnats i vissa fall får åtalas eller straffas för annat brott som han eller hon har begått före utlämningen eller vidareutlämnas till en annan stat utan att medgivande inhämtas från den stat från vilken utlämning har skett:

  1. artiklarna 10.1(d) och 12.2 i konventionen av den 27 september 1996 om utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater, och

  2. artikel 17.1(c) i avtalet den 15 februari 2000 om utlämning mellan Sveriges regering och Kanadas regering.

5 b § första stycket

I följande överenskommelser finns bestämmelser om att den som har utlämnats i vissa fall får åtalas eller straffas för annat brott som han eller hon har begått före utlämningen eller vidareutlämnas till en annan stat utan att medgivande inhämtas från den stat från vilken utlämning har skett:

  1. artiklarna 10.1(d) och 12.2 i konventionen av den 27 september 1996 om utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater, och

  2. artikel 17.1(c) i avtalet den 15 februari 2000 om utlämning mellan Sveriges regering och Kanadas regering.