Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:163

Utkom från trycket den 21 mars 2006
Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder;
utfärdad den 2 mars 2006.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder skall införas en ny paragraf, 6 kap. 3 §, av följande lydelse.

Kriminalvården skall lämna ut sådana uppgifter som behövs i verksamhet för personskydd för riksdagens ledamöter, statschefen och övriga medlemmar av kungahuset, statsråd, statssekreterare och kabinettssekreterare, om uppgifterna i ett särskilt fall begärs av Säkerhetspolisen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:163

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2006.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND
Annika Lowén
(Justitiedepartementet)