Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS2006-1129

Utkom från trycket den 26 september 2006
Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;
utfärdad den 7 september 2006.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

dels att 21 f § samt bilagorna 3 och 4 till förordningen skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 21 g §, och en ny bilaga, bilaga 5, av följande lydelse.

1) Med tillämpning av Förenta nationernas konvention den 15 november 2000 mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (Palermokonventionen) får förverkande som avses i artikel 12, punkt 1 i konventionen verkställas i Sverige enligt föreskrifterna i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, om förverkandet har beslutats i någon av de stater som har tillträtt konventionen och som anges i bilaga 3 till denna förordning.

1)

Senaste lydelse 2005:516.

Om svensk domstol har beslutat om förverkande som avses i artikel 12, punkt 1 i Palermokonventionen får verkställighet av förverkandet anförtros åt en myndighet i någon av de angivna staterna enligt föreskrifterna i lagen om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

I de fall som avses i första och andra styckena tillämpas föreskrifterna i 5 § första stycket och andra stycket 1, 2 och 4–7 samt 6–11, 14–16, 18, 24 och 35–39 §§ lagen om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom samt föreskrifterna i 4–7, 9, 10 och 12 §§ i denna förordning. Utöver föreskrifterna i 4 och 9 §§ i denna förordning gäller att en framställning skall innehålla uppgift om den egendom som kan tas i anspråk för verkställighet eller det belopp som framställningen avser. Upplysningar skall också lämnas om den uppgivna egendomens anknytning till den dömde och i förekommande fall vilka intressen andra än den dömde kan ha i egendomen.

Vad som sägs i 21 f § gäller också verkställighet av förverkande med anledning av brott som avses i tilläggsprotokollet den 15 november 2000 om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention den 15 november 2000 mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (Palermokonventionen). Detta gäller dock bara i förhållande till de stater som har tillträtt tilläggsprotokollet och som anges i bilaga 4 till denna förordning.

Vad som sägs i 21 f § gäller också verkställighet av förverkande med anledning av brott som avses i tilläggsprotokollet den 15 november 2000 mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen, till Palermokonventionen. Detta gäller dock bara i förhållande till de stater som har tillträtt tilläggsprotokollet och som anges i bilaga 5 till denna förordning.

Bilaga 32)

Länder som avses i 21 f §

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Antigua och Barbuda, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahrain, Belgien, Belize, Benin, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Cooköarna, Costa Rica, Cypern, Danmark, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ecuador, Egypten, Ekvatorialguinea, El Salvador, Estland, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Gabon, Gambia, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Italien, Jamaica, Kambodja, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenya, Kina, Kirgizistan, Kiribati, Komorerna, Kroatien, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Litauen, Madagaskar, Makedonien, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Marocko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Moldavien, Monaco, Myanmar, Namibia, Nederländerna, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Oman, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, São Tomé och Príncipe, Saudiarabien, Senegal, Serbien, Seychellerna, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sudan, Sydafrika, Tadzjikistan, Tanzania, Togo, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Uganda, Ukraina, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vitryssland, Zambia och Österrike.

Bilaga 43)

Länder som avses i 21 g § första stycket

Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahrain, Belgien, Belize, Benin, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Colombia, Costa Rica, Cypern, Danmark, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ecuador, Egypten, Ekvatorialguinea, El Salvador, Estland, Filippinerna, Frankrike, Förenade kungariket, Gambia, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Italien, Jamaica, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenya, Kirgizistan, Kiribati, Kroatien, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Litauen, Madagaskar, Makedonien, Malawi, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moldavien, Monaco, Myanmar, Namibia, Nederländerna, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Oman, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, São Tomé och Príncipe, Senegal, Serbien, Seychellerna, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydafrika, Tadzjikistan, Tanzania, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Ukraina, Uruguay, Venezuela, Vitryssland, Zambia och Österrike.

Bilaga 5

Länder som avses i 21 g § andra stycket

Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahrain, Belgien, Benin, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Cypern, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ecuador, Egypten, El Salvador, Estland, Filippinerna, Frankrike, Förenade kungariket, Gambia, Grenada, Guatemala, Guinea, Italien, Jamaica, Kambodja, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenya, Kirgizistan, Kiribati, Kroatien, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Litauen, Madagaskar, Makedonien, Malawi, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moldavien, Monaco, Myanmar, Namibia, Nederländerna, Nicaragua, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Oman, Panama, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, São Tomé och Príncipe, Senegal, Serbien, Seychellerna, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydafrika, Tadzjikistan, Tanzania, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Ukraina, Uruguay, Venezuela, Vitryssland och Zambia.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1129

Denna förordning träder i kraft den 7 oktober 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK
Lennart Christianson
(Justitiedepartementet)