Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1308

Utkom från trycket den 8 december 2006
Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder;
utfärdad den 23 november 2006.

Regeringen föreskriver att i 2 kap. 6 § och 5 kap. 8 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder orden ”den lokala kriminalvårdsmyndigheten” skall bytas ut mot ordet ”Kriminalvården”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1308

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Annika Lowén
(Justitiedepartementet)