Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:89

Utkom från trycket den 3 mars 2009
Förordning om ändring i förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott;
utfärdad den 19 februari 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott ska ha följande lydelse.

1) Lagen (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott (lagföringslagen) ska, med nedan angivna begränsningar, tillämpas i förhållande till följande stater som har tillträtt deeuropeiska konventionen den 15 maj 1972 om överförande av lagföring i brottmål (lagföringskonventionen).

1)

Senaste lydelse 2008:337.

Stat

Ikraftträdande

Bestämmelser i lagen som inte gäller i förhållande till staten

Albanien

 

2000-07-05

 

5 §

 

Armenien

 

2005-03-18

 

5 §

 

Bosnien och Hercegovina

 

2005-07-26

 

 

Bulgarien

 

2004-07-01

 

5 §

 

Cypern

 

2002-03-20

 

 

Danmark

 

1978-03-30

 

5 §

 

Estland

 

1997-07-29

 

 

Lettland

 

1997-09-03

 

 

Liechtenstein

 

2003-05-27

 

5 §

 

Litauen

 

2000-02-24

 

 

Makedonien

 

2005-03-01

 

 

Moldavien

 

2007-04-24

 

 

Montenegro

 

2006-06-06

 

 

Nederländerna med

 

1985-07-19

 

 
 

Nederländska Antillerna

 
 
 

och Aruba

 
 
 

Norge

 

1978-03-30

 

 

Rumänien

 

2000-09-09

 

 

Ryssland

 

2008-09-27

 

 

Serbien

 

2002-12-31

 

 

Slovakien

 

1993-01-01

 

5 §

 

Spanien

 

1988-11-12

 

 

Tjeckien

 

1993-01-01

 

5 §

 

Turkiet

 

1979-01-28

 

 

Ukraina

 

1995-12-29

 

 

Österrike

 

1980-07-01

 

5 §

 

Enligt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagföringslagen ska den inte tillämpas vid samarbete rörande lagföring för brott som har begåtts innan lagföringskonventionen trätt i kraft mellan Sverige och den andra staten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:89

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Håkan Friman
(Justitiedepartementet)