Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:1206) om föreskrifter rörande en polismans rätt att besluta om förverkande

Denna förordning upphör enligt F (2014:1104) att gälla den 1 januari 2015.

Utkom från trycket den 9 december 2011
utfärdad den 1 december 2011.

Rikspolisstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om en polismans rätt att besluta om förverkande enligt 3 § lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1206

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2012.