Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:36

Utkom från trycket den 7 februari 2012
Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder;
utfärdad den 26 januari 2012.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 17 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder ska ha följande lydelse.

1) Övervakaren har rätt till ersättning för sitt uppdrag. Kriminalvården prövar frågor om och betalar ut sådan ersättning. Om övervakaren är en tjänsteman vid Kriminalvården som fullgör uppdraget i tjänsten, lämnas dock inte någon ersättning.

1)

Senaste lydelse 2005:1018.

Kriminalvården får meddela föreskrifter om ersättningens storlek.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:36

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)