Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:574

Utkom från trycket den 11 september 2012
Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1167) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.;
utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:1167) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. ska träda i kraft den 16 oktober 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)