Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:576

Utkom från trycket den 11 september 2012
Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1169) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.;
utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:1169) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. ska träda i kraft den 16 oktober 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)