Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

Utkom från trycket den 30 juni 2016
utfärdad den 22 juni 2016.

I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.

Myndigheter som är skyldiga att lämna uppgifter enligt lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Ekobrottsmyndigheten när den bedriver polisiär verksamhet, Finansinspektionen, Fondtorgsnämnden, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tillväxtverket och Tullverket.

SFS 2022:770

Utöver de myndigheter som anges i 2 § får en åklagarmyndighet ta emot uppgifter enligt lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:775

Denna förordning träder i kraft d. 15 aug. 2016.

SFS 2017:522

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2017.

SFS 2020:323

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2020.

SFS 2022:237

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2022.

SFS 2022:770

Denna förordning träder i kraft d. 20 juni 2022.