Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:233

Publicerad den 10 april 2020
Förordning om ändring i förordningen (2018:1181) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
Utfärdad den 9 april 2020

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2018:1181) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen ska ha följande lydelse.

12 §

Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa att det förs loggar enligt 3 kap. 4 § brottsdataförordningen (2018:1202) över personuppgiftsbehandlingen vid enheten för passagerarinformation. Loggarna ska bevaras i fem år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:233

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)