Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:388

Publicerad den 30 maj 2020
Förordning om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige
Utfärdad den 28 maj 2020

Regeringen föreskriver att 9 d § förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige1) ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2020.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:568

9 d § 2017:148.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)