Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1041

Publicerad den 8 november 2021
Förordning om ändring i förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott
Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott ska ha följande lydelse.

Om det för gärningen kan dömas efter svensk lag endast med stöd av 2 kap. 3 § 5 brottsbalken, ska den som avses med framställning om överförande av lagföring ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas med anledning av framställningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1041

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)