Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

01993R0350-20060112.pdf

1993R0350 — SV — 12.01.2006 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 350/93

av den 17 februari 1993

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

(EGT L 041, 18.2.1993, p.7)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

▸M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2126/2005 av den 22 december 2005

  L 340

33

23.12.2005


▾B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 350/93

av den 17 februari 1993

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (1) om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, senast ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 3800/92 (2), särskilt artikel 9 i denna, och

med beaktande av följande:

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till ovannämnda förordning, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som anges i bilagan till den här förordningen.

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och dessa bestämmelser gäller också varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som lägger ytterligare underuppdelningar till denna och som har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra bestämmelser som rör varuhandeln.

Enligt dessa allmänna bestämmelser måste de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan till den här förordningen klassificeras enligt de tillämpliga KN-nummer som anges i kolumn 2 av de skäl som anges i kolumn 3.

Om inte annat följer av de bestämmelser som är i kraft inom gemenskapen beträffande system för dubbel kontroll samt föregående och efterföljande övervakning av textilprodukter som importeras till gemenskapen, är det lämpligt att de bindande klassificeringsbesked som är utfärdade av medlemsstaternas tullmyndigheter beträffande klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen och som inte längre överensstämmer med denna förordning, fortfarande kan åberopas av mottagaren enligt bestämmelserna i artikel 6 i kommissionens förordning (EEG) nr 3796/90 (3) under en viss tid, om mottagaren har ingått ett avtal enligt artikel 14.3 andra stycket a eller b i rådets förordning (EEG) nr 1715/90 (4).

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Nomenklaturkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras nu inom Kombinerade nomenklaturen enligt de tillämpliga KN-nummer som anges i kolumn 2 i denna tabell.

Artikel 2

Om inte annat följer av de bestämmelser som är i kraft inom gemenskapen beträffande system för dubbel kontroll samt föregående och efterföljande övervakning av textilprodukter som importeras till gemenskapen, kan de bindande klassificeringsbesked som är utfärdade av medlemsstaternas tullmyndigheter beträffande klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen och som inte längre överensstämmer med denna förordning, fortfarande åberopas av mottagaren enligt bestämmelserna i artikel 6 i förordning (EEG) nr 3796/90 under en tid av sextio dagar räknat från dagen för tillämpningen av denna förordning, om mottagaren har ingått ett avtal enligt bestämmelserna i artikel 14.3 andra stycket a eller b i förordning (EEG) nr 1715/90.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugoförsta dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

KN-nr

Skäl

(1)

(2)

(3)

1.Lätt trikåplagg (65 % polyester, 35 % bomull), med långa ärmar, som är avsett att täcka överdelen av kroppen, och som når nedanför midjan, framställt i enfärgat material. Det är delvis öppet framtill och tillsluts genom vänsterknäppning med en knapp. Ärmarna är dekorerade nertill med påsydda stickade eller virkade genombrutna kantband. I nedre framkanten har det två ca 23 cm långa slitsar (skjortblus) (se foto nr 515) (1).

6106 20 00

Klassificeringen bestäms enligt de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till kapitel 61 och enligt texten till KN-nr 6106 och 6106 20 00. Se också den förklarande anmärkningen till Kombinerade nomenklaturen beträffande KN-nr 6106.

2.Lätt trikåplagg (65 % polyester, 35 % bomull), avsett att täcka överdelen av kroppen, och som når nedanför midjan, utan ärmar och krage, med rund, löst sittande halsringning, med genomgående öppning framtill, avsedd att tillslutas genom högerknäppning med knappar. Framstycket, som är längre än bakstycket, slutar nertill i två snibbar (se foto nr 518) (1).

6106 20 00

Klassificeringen bestäms enligt de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till kapitel 61 och enligt texten till KN-nr 6106 och 6106 20 00. Se också den förklarande anmärkningen till Kombinerade nomenklaturen beträffande KN-nr 6106.

De spetsiga snibbarna är rent dekorativa.

3.Unisexunderbyxor av trikå (95 % bomull, 5 % elastan) med resår i midjan och nederkanten av benen, utan öppning framtill. I grenen har de ett brett stycke som på grund av sitt snitt och stora elasticitet gör det möjligt att anbringa ett inlägg så att underbyxorna kan användas av personer som lider av inkontinens (se foto nr 512) (1).

6108 21 00

Klassificeringen bestäms enligt de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 8 till kapitel 61 och enligt texten till KN-nr 6108 och 6108 21 00.

Klassificering enligt KN-nr 9021 är utesluten eftersom denna artikel varken förebygger eller förhindrar kroppsliga missbildningar eller stöder eller håller organ på plats efter sjukdom eller operation.

4.Lätt trikåplagg (65 % polyester, 35 % bomull), med långa ärmar, som är avsett att täcka överdelen av kroppen, och som når nedanför midjan. Det har V-ringning, invändiga axelvaddar, dekorativa broderier på ryggen och framsidan och broderade band nertill och i nederkanten på ärmarna (se foto nr 517) (1).

6109 90 30

Klassificeringen bestäms enligt de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 2 till kapitel 61 och enligt texten till KN-nr 6109, 6109 90 och 6109 90 30. Se också de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet beträffande nr 6109.

5.Trikåplagg av ribbstickad velour (90 % bomull, 5 % polyester, 5 % elastan), tättsittande, avsett att täcka överkroppen, och som når nedanför midjan, med långa ärmar och hög, tättsittande krage. Det är delvis öppet baktill och kan stängas med blixtlås. Plagget är fållat i nederkanten av ärmarna och nertill (se foto nr 513) (1).

6110 20 99

Klassificeringen bestäms enligt de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 8 till kapitel 61 och enligt texten till KN-nr 6110, 6110 20 och 6110 20 99.

Se också de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen beträffande KN-nr 6106 och 6110.

6.Set av två plagg framställda av tre olikfärgade trikåmaterial (100 % syntetfibrer) bestående av:

a)  en ofodrad vindjacka, med krage, med genomgående öppning framtill som stängs med blixtlås, och med långa ärmar. Plagget sitter åt nertill och i nederkanten på ärmarna. Det har två innerfickor ovanför midjan och broderade eller påtryckta dekorationer på ryggen och ärmarna. Sidorna och delar av ärmarna har påsydda stycken av olikfärgat vävt tyg (se foto nr 511 A) (1),

b)  ett par ofodrade byxor som når från midjan till anklarna, hopdragna med ett dragband i midjan som saknar öppning. Yttersidorna är från midjan till mitt på låret täckta av påsydda stycken av samma vävda tyg som vindjackan. Plagget har två innerfickor och broderade eller påtryckta dekorationer på ena höften och nedre delen av ena byxbenet (se foto nr 511 B) (1).

6112 12 00

Klassificeringen bestäms enligt de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-nr 6112 och 6112 12 00. Se också de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet beträffande nr 6112.

7.Lätt trikåplagg (100 % bomull), som är avsett att täcka överdelen av kroppen, och som når nedanför midjan, utan ärmar eller krage, med rund, löst sittande halsringning, tillverkat av tvåfärgat material. Det är delvis öppet framtill och tillsluts genom vänsterknäppning med knappar. Halsringningen och ärmhålen är dekorativt kantade med ribbstickat material (se foto nr 519) (1).

6114 20 00

Klassificeringen bestäms enligt de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 8 till kapitel 61 och enligt texten till KN-nr 6114 och 6114 20 00.

8.Plagg tillverkat av tre olikfärgade vävda tyger (100 % polyamid), som är avsett att täcka nederdelen av kroppen, från midjan till mitten på låret, med byxben, utan öppning i midjan. Det är hopdraget i midjan med resårband och dragband. ▸M1 Plagget har en öppen innerficka på vardera sidan och en innerbyxa av trikå (65 % polyester, 35 % bomull) fastsydd i midjan (samma som på shorts) (se fotografi nr 509)  (1). ◂

6204 63 90

▸M1 

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt andra stycket i anmärkning 8 till kapitel 62 och texten till KN-nummer 6204, 6204 63 och 6204 63 90.

Klassificering som baddräkt är utesluten eftersom detta plagg på grund av sin skärning, sitt utseende och förekomsten av sidofickor som saknar fast tillslutningsanordning, inte kan anses som uteslutande eller huvudsakligen avsett som baddräkt.

 ◂

9.Lätt, vävt plagg (100 % polyester) med långa ärmar, som är avsett att täcka överdelen av kroppen, och som når nedanför midjan, tillverkat i flerfärgat material. Det har krage och V-ringning och genomgående öppning framtill som tillsluts genom vänsterknäppning med knappar. Det har också tre dekorativa knappar nertill på ärmarna och elastisk hopdragning på båda sidorna i midjehöjd (blus) (se foto nr 516) (1).

6206 40 00

Klassificeringen bestäms enligt de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-nr 6206 och 6206 40 00.

Se också de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen beträffande KN-nr 6206.

(1)   Fotografierna används endast som illustration.


(1) EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 384, 30.12.1992, s. 8.

(3) EGT nr L 365, 28.12.1990, s. 17.

(4) EGT nr L 160, 26.6.1990, s. 1.