Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52006XC0210(02).pdf

10.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 34/3


Republiken Libanons uppfyllande av vissa administrativa samarbetsformaliteter för att bevisa produktens ursprung

(Meddeland enligt artikel 11 i kommissionens förordning (EG) nr 565/2002)

(2006/C 34/03)

I enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 565/2002 (1) meddelar kommissionen härmed importörer och berörda administrationer att Republiken Libanon till kommissionen har översänt avtryck av de stämplar som används av de libanesiska myndigheterna, och namn och adress till de libanesiska myndigheter som ansvarar för att utfärda och ta emot ansökningar om kontroller i efterhand av ursprungscertifikat. Dessa krav uppfylldes den 13 oktober 2005.


(1)  EUT L 86, 3.4.2002, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 537/2004 (EUT L 86, 24.3.2004, s. 9).