Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52012XC1004(01).pdf

4.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/2


Meddelande från kommissionen om den kvantitet av vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter som är tillgänglig för första halvåret 2013 i vissa tullkvoter som unionen öppnat

2012/C 298/02

Importlicenser som tilldelades för andra halvåret 2012 för vissa kvoter som avses i kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 (1) täckte inte hela den kvantitet som är tillgänglig i dessa kvoter. De återstående kvantiteterna anges i bilagan. De kommer att vara tillgängliga under perioden 1 januari–30 juni 2013.


(1)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29.


BILAGA

Produkter med ursprung i ett tredjeland

Kvotnummer

Kvantitet

(kg)

09.4590

68 537 000

09.4599

11 360 000

09.4591

5 360 000

09.4592

18 438 000

09.4593

5 413 000

09.4594

20 007 000

09.4595

12 027 750

09.4596

17 791 000

Produkter med ursprung i Schweiz

Kvotnummer

Kvantitet

(kg)

09.4155

1 700 000

Produkter med ursprung i Island

Kvotnummer

Kvantitet

(kg)

09.4205

175 000

09.4206

190 000