Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Utfärdad: 1975-06-05

Den som har beställt båt och lämnat eller utfäst sig att lämna tillverkaren förskott av pengar eller byggnadsämnen får låta registrera ett därom upprättat skriftligt avtal hos Transportstyrelsen och får därmed förmånsrätt enligt 4 § förmånsrättslagen (1970:979) i byggnadsämnena och vad som för beställarens räkning tillverkats med förskottet.

Regeringen meddelar föreskrifter om registrering enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för registrering enligt denna lag.

Vid överklagande av beslut enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i 14 och 14 a §§ lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

SFS 2010:1552

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1975:605

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1975:605 träder enligt F 1975:926 i kraft d. 1 jan. 1976.)

SFS 1996:255

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

SFS 2001:378

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2001.

SFS 2008:1312

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:1552

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

Anmärkt författning:

F (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott.