Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1985:1076) om parkeringsplats för utländska beskickningars fordon

Denna förordning upphör enligt F (2010:219) att gälla vid utgången av april 2010.

Utfärdad: 1985-12-17.
Utkom från trycket den 30 december 1985.

Kommuner får meddela lokala trafikföreskrifter som innebär att högst tre parkeringsplatser reserveras för varje utländsk beskickning i anslutning till beskickningens kansli eller residens.

Detsamma gäller parkeringsplatser för konsulat, som förestås av en karriärkonsul, och Förenta Nationernas fackorgan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1985:1076

(Utkom d. 30 dec. 1985.)

Denna förordning träder i kraft fyra veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling.

Genom förordningen upphävs Kungl. Maj:ts brev d. 17 april 1959 till poliskammaren i Stockholm angående beredande av uppställningsplatser för tjänstebilar, tillhöriga utländska beskickningar i Stockholm.

SFS 2010:219

(Utkom d. 8 april 2010.)