Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1989:46) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Denna förordning upphör enligt F (2018:1897) att gälla den 1 januari 2019.

Utfärdad den 9 februari 1989.

1 §

Beslut enligt 6 § 1 lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst meddelas av Regeringskansliet efter framställning hos Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

SFS 2007:525

2 §

Anmälan enligt 8 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst får göras per telefon eller skriftligen till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag.

SFS 2007:525

3 §

Påminnelseavgiften enligt 12 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst är 75 kronor.

SFS 2007:525

4 §

En kopia av varje dom över en förseelse som avses i 22 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst skall sändas till bolaget.

SFS 2007:525

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1989:46

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1989.

2.

3.

SFS 1993:637

Punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1989:46) om TV-avgift skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1993.

SFS 1996:1601

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 2006:799

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:525

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2007.

SFS 2010:302

Denna förordning träder o kraft d. 1 juni 2010.