Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1991:1216) om vägtrafikombud

Utfärdad: 1991-08-08

1 §

I varje län skall det finnas vägtrafikombud med ansvar för var sitt vägtrafikområde. Antalet vägtrafikombud och vägtrafikområdenas omfattning bestäms av länsstyrelsen efter samråd med Transportstyrelsen.

SFS 2008:1154

2 §

Vägtrafikombuden utses av länsstyrelsen.

3 §

Vägtrafikombuden skall i fred delta i övning och utbildning samt medverka i beredskapsplanläggningen av transporter.

4 §

Vägtrafikombuden skall i krig verka för att transportresurserna utnyttjas på det sätt som är bäst för totalförsvaret.

5 §

Länsstyrelsen får, efter samråd med Transportstyrelsen, meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av 4 §.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning i övrigt.

SFS 2008:1154

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1216

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 1991, då instruktionen (1951:636) för vägtrafikombud skall upphöra att gälla.

SFS 2001:539

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2002:479

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2008:1154

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.