Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1991:1803) om rätt för norska och åländska trafikskolor att bedriva övningskörning i Sverige

Rubriken har denna lydelse enl. F 1999:667.

Utfärdad: 1991-12-05

1 §

Övningskörning med bil vid norsk eller åländsk trafikskola får bedrivas i Sverige, om den som har uppsikt över körningen har norskt eller åländskt godkännande som trafiklärare.

Om övningskörningen avser tung lastbil, tungt släpfordon eller buss, skall den som övningskör ha norskt eller åländskt körkort med behörigheten B.

SFS 1999:667

2 §

Vid övningskörning i Sverige skall fordonet vara försett med en skylt som på svenska anger användningen.

3 §

Vid övningskörning enligt denna förordning gäller i övrigt bestämmelserna i 4 kap. 2, 3 och 5 §§ körkortslagen (1998:488) och 4 kap. 6, 7 och 10 §§ körkortsförordningen (1998:980) samt, vid brott mot 2 § denna förordning, 9 kap. 3 § körkortsförordningen.

SFS 1998:990

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1803

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1998:990

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 1999:667

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1999.