Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1992:360) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar

Utfärdad: 1992-04-23

Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar i de fall som framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9 14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag

Avgiftsklass

 
 

Fastställande av stadgar för vägsamfällighet eller av ändring i sådana stadgar enligt 2 kap. 51 § tredje stycket

 

2

 

Fastställande av stadgar för vägfördelning eller av ändring i sådana stadgar enligt 3 kap. 88 § fjärde stycket

 

2

 

Tillstånd enligt 5 kap. 100 § första stycket

 

2

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:360

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.