Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1993:1334) med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa avgifter för viss kanaltrafik

Utfärdad: 1993-12-02

Regeringen bemyndigar Sjöfartsverket att fastställa avgifter för trafiken på Falsterbokanalen, Säffle kanal, Södertälje kanal och Trollhätte kanal.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:1334

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994, då förordningen (1978: 843) med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa taxa för Södertälje kanal och förordningen (1978: 847) med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa vissa taxor skall upphöra att gälla.