Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1994:1139) om ikraftträdande av sjölagen (1994:1009) och viss följdlagstiftning

Utfärdad: 1994-06-30

Regeringen föreskriver att följande lagar skall träda i kraft den 1 oktober 1994:

 1. sjölagen (1994:1009),

 2. lagen (1994:1010) om ändring i utsökningsbalken (1981:774),

 3. lagen (1994:1011) om ändring i lagen (1914:45) om kommission,

 4. lagen (1994:1012) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal,

 5. lagen (1994:1014) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg,

 6. lagen (1994:1015) om ändring i luftfartslagen (1957:297),

 7. lagen (1994:1017) om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105),

 8. lagen (1994:1018) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),

 9. lagen (1994:1019) om ändring i sjömanslagen (1973:282),

 10. lagen (1994:1020) om ändring i lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss,

 11. lagen (1994:1021) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m. m.,

 12. lagen (1994:1022) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg,

 13. lagen (1994:1023) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land,

 14. lagen (1994:1024) om ändring i mönstringslagen (1983:929),

 15. lagen (1994:1025) om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser,

 16. lagen (1994:1026) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,

 17. lagen (1994:1027) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn,

 18. lagen (1994:1028) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49) och

 19. lagen (1994:1029) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:1139

(Utkom d. 12 juli 1994.)