Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Rubriken har denna lydelse enl. F 1996:143.

Utkom från trycket den 27 september 1994.
Utfärdad den 8 september 1994

Transportstyrelsen fattar beslut enligt 1 kap. 1 b § första stycket sjölagen (1994:1009).

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

  • prejning och visitering enligt 6 kap. 3 § sjölagen,

  • skyldighet att medföra ett exemplar av sjölagen samt vissa skeppshandlingar enligt 6 kap. 4 § sjölagen,

  • undantag från skyldigheten att föra dagbok enligt 18 kap. 1 § sjölagen och om avgifter för prövning av en ansökan om undantag, och

  • dagbok enligt 18 kap. 4 § sjölagen.

Föreskrifter om prejning och visitering meddelas efter att Polismyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Tullverket har hörts.

SFS 2020:122

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:1279

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1994, då förordningen (1986:302) med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1891:35 s. 1) skall upphöra att gälla.

SFS 1999:523

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2008:1121

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:1589

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2014:1258

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2020:122

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2020.