Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1995:1170) om tillämpning av lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Denna förordning har enligt F (2003:438) upphört att gälla den 21 juli 2003.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2003:438).

Utfärdad: 1995-11-02

Bestämmelserna i 1 kap. 1, 4, 5 och 8 §§, 2 kap. 4 a–6 §§, 10 kap. 1, 5, 6, 7 a–9, 12 a, 19 och 22 §§, 11 kap. 1 § samt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49) skall tillämpas

  1. från och med den 1 juli 1996 för svenska passagerarfartyg som är utrustade med anordningar som gör det möjligt för väg- eller järnvägsfordon att rulla på och av fartyget (ro- ro-passagerarfartyg) och för andra svenska passagerarfartyg som får transportera fler än 100 passagerare, när dessa fartyg används till sjöfart mellan fastlandet och Gotland eller i internationell sjöfart, samt för deras rederier,

  2. från och med den 1 juli 1996 för utländska ro-ro-passagerarfartyg och för andra utländska passagerarfartyg som får transportera fler än 100 passagerare, när dessa fartyg används till sjöfart mellan fastlandet och Gotland eller i internationell sjöfart på svensk hamn, samt för deras rederier,

  3. från och med den 1 juli 1996 för rederier som har sin huvudsakliga verksamhetsort i Sverige (svenska rederier) och som bedriver internationell sjöfart med utländska ro-ro-passagerarfartyg och med andra utländska passagerarfartyg som får transportera fler än 100 passagerare,

  4. från och med den 1 juli 1997 för ro-ro-passagerarfartyg och för andra passagerarfartyg som får transportera fler än 100 passagerare, när dessa fartyg används till sjöfart i annan svensk inrikes trafik än som avses i 1 och 2, samt för deras rederier.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1170

(Utkom 14 november 1995.)