Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1995:1292) om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att sända lokalradio

Denna lag har enligt lagar (2000:661) och (2001:272) upphört att gälla vid utgången av juni månad 2001.

Angående övergångsbestämmelser, se lag (2001:272).

Utfärdad den 7 december 1995.
Utkom från trycket den 15 december 1995

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Radio- och TV-verket till utgången av år 1995 inte skall meddela nya tillstånd att sända lokalradio enligt lokalradiolagen (1993:120).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1292

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag den kommit ut från trycket i Svensk författningssamling och gäller till utgången av juni månad 2001.

SFS 1998:1710

(Utkom den 29 december 1998.)

SFS 2000:661

(Utkom den 18 juli 2000.)