Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1996:19) om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland

Utfärdad den 11 januari 1996.
Utkom från trycket den 30 januari 1996

1 §

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om begränsning av rätten att utföra regelbundna sjötransporter mellan Gotland och svensk hamn utanför Gotland.

2 §

Den som bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 1 § döms till böter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:19

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998 då lagen (1970:871) om linjesjöfart på Gotland skall upphöra att gälla.