Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:32) om standarder för sändning av radio- och tv-signaler

Rubriken har denna lydelse enl. F 2015:622.

Utfärdad den 29 januari 1998.
Utkom från trycket den 10 februari 1998

1 §

Denna förordning innehåller närmare föreskrifter enligt lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler.

SFS 2003:404

2 §

Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om följande i lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler

  1. användning av vissa sändningsstandarder med stöd av 3 § första stycket,

  2. viss utrustning för tv-mottagare med stöd av 4 §,

  3. utrustning för villkorad tillgång till digitala tv-tjänster med stöd av 5 § andra stycket,

  4. den tekniska funktionsförmågan hos system för villkorad tillgång till digitala ljudradio- eller tv-tjänster med stöd av 6 §, och

  5. kostnader för provtagning och undersökning av prover med stöd av 14 §.

SFS 2015:622

3 §

Myndigheten för press, radio och tv ska utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler och av de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

SFS 2015:622

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:32

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1998.

SFS 2003:404

Denna förordning träder i kraft d. 25 juli 2003.

SFS 2010:732

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2010.

SFS 2015:622

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.