Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg

Utfärdad den 12 juni 2003.
Utkom från trycket den 27 juni 2003

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg.

Föreskrifter som avses i 4 § lagen (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg meddelas av Transportstyrelsen. Innan föreskrifterna meddelas skall samråd ske med Arbetsmiljöverket.

SFS 2008:1138

Transportstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i lagen (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg, och bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillsynen och om avgifter för denna.

SFS 2010:1604

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:439

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2004.

SFS 2008:1138

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:1604

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.