Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2004:540) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 28 maj 1999 om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen)

Utfärdad den 3 juni 2004.
Utkom från trycket den 16 juni 2004.

Regeringen föreskriver att följande lagar skall träda i kraft den 28 juni 2004:

  1. lagen (2002:1130) om ändring i luftfartslagen (1957:297),

  2. lagen (2002:1131) om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45), och

  3. lagen (2002:1132) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:540

(Utkom d. 16 juni 2004.)