Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2006:909) om skatt på flygresor;

Denna lag upphör enligt Lag (2006:1390) att gälla den 12 december 2006.

Utkom från trycket den 26 juni 2006
utfärdad den 8 juni 2006.

Inledande bestämmelse

Definitioner

Skattepliktens omfattning

Undantag från skatteplikt

Skattskyldighet

Skattskyldighetens inträde

Skattesatser

Förfarandet

Bilaga

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:909

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Skatt tas dock inte ut för flygresa som har beställts för en namngiven passagerare minst en kalendermånad före den dag lagen träder i kraft.

SFS 2006:1390

(Utkom från trycket den 15 december 2006)