Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:190

Utkom från trycket den 29 april 2008
Förordning om ändring i förordningen (2008:46) om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
utfärdad den 17 april 2008.

Regeringen föreskriver att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen (2008:46) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:190

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008 i fråga om 10 kap. 13 a § och i övrigt den 2 maj 2008.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)