Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:706 Utkom från trycket den 8 juli 2008Förordning om ändring i luftfartsförordningen (1986:171);utfärdad den 26 juni 2008.Regeringen föreskriver att 4 § luftfartsförordningen (1986:171)Förordningen omtryckt 2005:38. ska ha följande lydelse.4 §4 §När Luftfartsstyrelsen föreskriver att ett område ska vara restriktionsområde, ska styrelsen ange de inskränkningar i rätten till luftfart inom området som behövs. När det krävs av hänsyn till allmän ordning och säkerhet får all luftfart inom området förbjudas för en viss tid, dock högst två veckor.Föreskrifterna för ett sådant restriktionsområde som avses i 3 § andra stycket får inte utformas så att de hindrar den luftfart som behövs med hänsyn till ortsbefolkningens intresse. Luftfart för Lantmäteriet får alltid ske inom området.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)