Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1138

Utkom från trycket den 12 december 2008
Förordning om ändring i förordningen (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg;
utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 2 och 3 §§ förordningen (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1138

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)