Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1225

Utkom från trycket den 12 december 2008
Förordning om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927);
utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 1 kap. 1, 4 och 8 §§ fartygsregisterförordningen (1975:927)1) ordet "Sjöfartsverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen".

1)

Senaste lydelse av

1 kap. 1 § 2001:807

1 kap. 4 § 2001:807

1 kap. 8 § 2001:807.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1225

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)