Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:49 Utkom från trycket den 17 februari 2009Lag om ändring i väglagen (1971:948);utfärdad den 5 februari 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:21, bet. 2008/09:KU5, rskr. 2008/09:157. föreskrivs att 9 § väglagen (1971:948)Senaste lydelse av 9 § 1987:459. ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2009.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONOlof Hedberg(Näringsdepartementet)