Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:646

Utkom från trycket den 16 juni 2009
Förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300);
utfärdad den 4 juni 2009.

Regeringen föreskriver att i 1 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) ordet "Sjöfartsverkets" ska bytas ut mot "Transportstyrelsens".

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:646

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)