Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:839 Utkom från trycket den 7 juli 2009Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation;utfärdad den 25 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290. föreskrivs att i 8 kap. 23–25 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikationSenaste lydelse av8 kap. 23 § 2007:8818 kap. 24 § 2007:8818 kap. 25 § 2007:881. ordet "länsrätt" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätt" i motsvarande form.Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)