Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1363

Utkom från trycket den 11 december 2009
Förordning om ändring i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter;
utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter 1) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse 2008:1161.

21 §

En kopia av dom eller slutligt beslut i ett mål om ansvar enligt denna förordning ska av domstolen sändas till Transportstyrelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1363

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)