Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1365

Utkom från trycket den 11 december 2009
Förordning om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES);
utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt 2 § och rubriken närmast före 2 § ska ha följande lydelse.

Förordning om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Behörig myndighet

2 §

1) Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt de rättsakter som anges i 1 §.

1)

Senaste lydelse 2008:1140.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1365

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)