Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1368

Utkom från trycket den 11 december 2009
Förordning om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor;
utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1998:978) om trafikskolor1) ska upphöra att gälla vid utgången av 2009.

1)

Senaste lydelse av 2 § 2008:1145.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)